KRAKUS

Kontakt

DANE KONTAKTOWE Centrum biurowo - handlowe "Krakus"
33-100 Tarnów
ul. Krakowska 11a

tel./fax: 14 627 06 30


Właściciel budynku Gestor Sp. z o.o.
33-100 Tarnów
ul. Krakowska 11a

tel./fax: 14 627 06 31

wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowsie, XII Wydz. Gosp. KRS pod ne 0000176497; NIP 873-29-68-863, kap. zakładowy 50 000 zł